معنی و ترجمه کلمه rapid-hardening portland cement به فارسی rapid-hardening portland cement یعنی چه

rapid-hardening portland cement


عمران : سيمان پرتلند با مقاومت زياد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها