معنی و ترجمه کلمه raptatorial به فارسی raptatorial یعنی چه

raptatorial


)raptatory(شکارى ،لازم براى شکار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها