معنی و ترجمه کلمه raptatory به فارسی raptatory یعنی چه

raptatory


)raptatorial(شکارى ،لازم براى شکار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها