معنی و ترجمه کلمه rarafaction به فارسی rarafaction یعنی چه

rarafaction


رقيق سازى ،ترقيق ،لطيف سازى ،تلطيف رقت ،لطافت

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها