معنی و ترجمه کلمه raring به فارسی raring یعنی چه

raring


پر از اشتياق ،مشتاق

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها