معنی و ترجمه کلمه raring به فارسی raring یعنی چه

raring


پر از اشتياق ،مشتاق


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها