معنی و ترجمه کلمه raster scan graphics به فارسی raster scan graphics یعنی چه

raster scan graphics


کامپيوتر : نمايش بصرى صفحه تصوير با خطوط افقى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها