معنی و ترجمه کلمه raster scan به فارسی raster scan یعنی چه

raster scan


رديابى افقى محل تصوير
کامپيوتر : پيمايش محل تصوير

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها