معنی و ترجمه کلمه rat guard به فارسی rat guard یعنی چه

rat guard


موش بند
علوم نظامى : صفحه مانع ورود موش
علوم دريايى : صفحه مانع ورود موش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها