معنی و ترجمه کلمه rat per cent به فارسی rat per cent یعنی چه

rat per cent


(نرخ ) صدى چند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها