معنی و ترجمه کلمه rat race به فارسی rat race یعنی چه

rat race


عمليات رقابت اميز عنيف و شتاب اميز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها