معنی و ترجمه کلمه rat به فارسی rat یعنی چه

rat


(ج.ش ).موش صحرايى ،ادم موش صفت ،موش گرفتن ،کشتن ،دسته خود را ترک کردن ،خيانت

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها