معنی و ترجمه کلمه ratafee به فارسی ratafee یعنی چه

ratafee


)ratafia(مشروب الکلى مخلوط با بادام تلخ ،نان شيرينى بادامى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها