معنی و ترجمه کلمه ratafia به فارسی ratafia یعنی چه

ratafia


)ratafee(مشروب الکلى مخلوط با بادام تلخ ،نان شيرينى بادامى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها