معنی و ترجمه کلمه ratchet plunger به فارسی ratchet plunger یعنی چه

ratchet plunger


علوم نظامى : شيطانک جغجغه اى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها