معنی و ترجمه کلمه rate integration gyro به فارسی rate integration gyro یعنی چه

rate integration gyro


علوم هوايى : ژايرويى با يک درجه ازادى که محور خروجى ان با مايع چسبناکى به محور دوران متصل شده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها