معنی و ترجمه کلمه rate of capacity utilization به فارسی rate of capacity utilization یعنی چه

rate of capacity utilization


بازرگانى : نرخ استفاده از ظرفيت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها