معنی و ترجمه کلمه rate of crystalline growth به فارسی rate of crystalline growth یعنی چه

rate of crystalline growth


علوم مهندسى : سرعت نمو تبلور

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها