معنی و ترجمه کلمه rate of exchange به فارسی rate of exchange یعنی چه

rate of exchange


نرخ مبادله ارز،نرخ مبادله
بازرگانى : نرخ ارز،نرخ تسعير،نرخ مبادله ارز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها