معنی و ترجمه کلمه rate of flame propagation به فارسی rate of flame propagation یعنی چه

rate of flame propagation


سرعت انتشار شعله
علوم مهندسى : سرعت پخش شدن شعله سرعت احتراق

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها