معنی و ترجمه کلمه rate of money wage به فارسی rate of money wage یعنی چه

rate of money wage


بازرگانى : نرخ مزد پولى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها