معنی و ترجمه کلمه rate of output به فارسی rate of output یعنی چه

rate of output


نرخ توليد
بازرگانى : ميزان توليد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها