معنی و ترجمه کلمه rate of rise of water level به فارسی rate of rise of water level یعنی چه

rate of rise of water level


تندى بالا امدن اب
معمارى : روند بالا امدن اب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها