معنی و ترجمه کلمه rate of sideslip به فارسی rate of sideslip یعنی چه

rate of sideslip


علوم هوايى : همنه تندى در امتداد محور عرضى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها