معنی و ترجمه کلمه rate of time preference به فارسی rate of time preference یعنی چه

rate of time preference


بازرگانى : نرخ برترى زمانى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها