معنی و ترجمه کلمه rate of wage increase به فارسی rate of wage increase یعنی چه

rate of wage increase


بازرگانى : نرخ افزايش دستمزد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها