معنی و ترجمه کلمه rate of yield به فارسی rate of yield یعنی چه

rate of yield


نرخ بازدهى
بازرگانى : نرخ بهره موثر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها