معنی و ترجمه کلمه rated output به فارسی rated output یعنی چه

rated output


علوم مهندسى : توان نامى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها