معنی و ترجمه کلمه rated pay load به فارسی rated pay load یعنی چه

rated pay load


علوم مهندسى : بار مفيد نامى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها