معنی و ترجمه کلمه rated power به فارسی rated power یعنی چه

rated power


علوم هوايى : هريک از چند حدود تعيين شده توان توربين گاز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها