معنی و ترجمه کلمه rated through put به فارسی rated through put یعنی چه

rated through put


کامپيوتر : ماکزيمم توان عملياتى ممکن براى يک دستگاه داده پردازى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها