معنی و ترجمه کلمه rated voltage به فارسی rated voltage یعنی چه

rated voltage


الکترونيک : ولتاژ اسمى
معمارى : ولتاژ اسمى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها