معنی و ترجمه کلمه ratification به فارسی ratification یعنی چه

ratification


ابرام ،اجازه ،امضاء،تصديق ،تصويب ،(حق ).قبول ،قبولى ،انعقاد
قانون ـ فقه : تنفيذ،تصديق و تصويب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها