معنی و ترجمه کلمه ratify به فارسی ratify یعنی چه

ratify


تاييد کردن ،قبول کردن ،بتصويب رساندن ،تصويب کردن
قانون ـ فقه : تصديق کردن
بازرگانى : تصويب کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها