معنی و ترجمه کلمه rating به فارسی rating یعنی چه

rating


سنجش توان ،توان نامى ،نرخ بندى ،تقويم ،ميزان ،ريتينگ ،دسته بندى کردن ،طبقه بندى کردن درجه بندى ،سرزنش ،دسته بندى ،درجه ،رتبه ،نرخ
علوم مهندسى : توان قدرت
الکترونيک : رژيم اسمى
معمارى : رژيم اسمى
قانون ـ فقه : ع وارض
روانشناسى : درجه بندى
ورزش : درجه بندى
علوم هوايى : نحوه عملکرد مجاز
علوم نظامى : ترتيب تقدم


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها