معنی و ترجمه کلمه ratio correlation به فارسی ratio correlation یعنی چه

ratio correlation


روانشناسى : همبستگى نسبتى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها