معنی و ترجمه کلمه ratio detector به فارسی ratio detector یعنی چه

ratio detector


الکترونيک : اشکارساز نسبت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها