معنی و ترجمه کلمه ratio estimation به فارسی ratio estimation یعنی چه

ratio estimation


روانشناسى : براور نسبتى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها