معنی و ترجمه کلمه ratio of capital to labor به فارسی ratio of capital to labor یعنی چه

ratio of capital to labor


بازرگانى : نسبت سرمايه به کار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها