معنی و ترجمه کلمه ratio of capital to output به فارسی ratio of capital to output یعنی چه

ratio of capital to output


بازرگانى : نسبت سرمايه به توليد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها