معنی و ترجمه کلمه ratio of specific heats به فارسی ratio of specific heats یعنی چه

ratio of specific heats


علوم هوايى : نسبت گرمايى ويژه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها