معنی و ترجمه کلمه ratio of transformer به فارسی ratio of transformer یعنی چه

ratio of transformer


الکترونيک : نسبت مبدل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها