معنی و ترجمه کلمه ratio schedule به فارسی ratio schedule یعنی چه

ratio schedule


روانشناسى : مقياس نسبتى

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها