معنی و ترجمه کلمه ration basis به فارسی ration basis یعنی چه

ration basis


مبناى جيره
علوم نظامى : مبناى محاسبه جيره غذايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها