معنی و ترجمه کلمه ration factor به فارسی ration factor یعنی چه

ration factor


ضريب محاسبه جيره
علوم نظامى : ضريب اماد جيره غذايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها