معنی و ترجمه کلمه ration method به فارسی ration method یعنی چه

ration method


سبک واگذارى جيره
علوم نظامى : روش تغذيه پرسنل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها