معنی و ترجمه کلمه ration scale به فارسی ration scale یعنی چه

ration scale


روانشناسى : مقياس نسبتى
علوم نظامى : مقياس يا مبناى محاسبه جيره غذايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها