معنی و ترجمه کلمه ration به فارسی ration یعنی چه

ration


جيره غذايى ،(نظ ).جيره ،مقدار جيره روزانه ،خارج قسمت ،سهميه ،سهم دادن ،جيره بندى کردن
بازرگانى : سهميه
علوم نظامى : جيره سربازى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها