معنی و ترجمه کلمه rationabile stoverium به فارسی rationabile stoverium یعنی چه

rationabile stoverium


نفقه عقلائى
قانون ـ فقه : نفقه اى که ميزان ان منطقى باشد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها