معنی و ترجمه کلمه rational consumer به فارسی rational consumer یعنی چه

rational consumer


بازرگانى : مصرف کننده عقلائى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها