معنی و ترجمه کلمه rational expectations به فارسی rational expectations یعنی چه

rational expectations


انتظارات منطقى
بازرگانى : پيش بينى هاى عقلائى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها